Eyetracking

Tecnologia capdavantera al laboratori d’interactius.

L’Eyetracking d’Interactius és un dispositiu d’última generació que permet saber on està mirant el participant d’un test en tot moment, monitoritzar-ho i gravar-ho per a l’anàlisi posterior.

És molt útil per entendre el comportament i reaccions dels usuaris, perquè dóna informació molt valuosa sobre la visibilitat i comprensió dels elements que conformen la interfície gràfica de l’aplicació. Sense l’Eyetracking podem saber fins a quin punt l’usuari és capaç de realitzar les tasques que se li encomanen, com es comporta i les sensacions que té, però l’Eyetracking sovint ens permet saber les raons de tot plegat.

L’Eyetracking també és útil per saber com s’interpreta una imatge fixa, quins són els elements que atrauen més la mirada de l’usuari, en quin ordre, i si es percep el missatge correctament i en quant de temps. Molt útil en disseny d’elements publicitaris com banners, anuncis impressos, etc.

Eyetracking