Nota legal

Tenim cura de les teves dades.

Happy User Experiencies S.L.

NIF: B65914848
c/ Bellavista 18 08310, Argentona

 

Tots els drets de la propietat industrial i intel·lectual del lloc Web www.interactius.com i dels seus continguts (text, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny, creativitat, software) pertanyen a Happy User Experiences, S. L., o en el seu cas, a terceres persones.

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per a ús personal i privat, quedant en conseqüència, terminantment prohibit el seu ús amb finalitats comercials, la seva distribució, modificació, alteració o descompilació.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que Happy User Experiences, S. L. ofereix en el seu lloc Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; provocar danys en els sistemes físics i lògics d’Happy User Experiences, S. L., dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats.

Happy User Experiences, S. L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu lloc Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats.

Happy User Experiences, S. L. perseguirà l’incompliment de les anteriors condicions així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats en el seu lloc Web exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

En relació als serveis a la disposició dels usuaris a través de registre previ, totes les dades es mantenen en la més estricta Privadesa d’acord amb la legislació vigent. Happy User Experiences, S. L. compleix aquesta legislació respecte a la protecció de dades personals dels seus subscriptors i els manté en la més estricta confidencialitat d’acord amb els amatent en la Llei Orgànica 15/99 del 13 de desembre de 1999 sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari registrat en la Web de Happy User Experiences, S. L. pot en tot moment exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i revocació del consentiment per a la cessió de les seves dades en els termes prevists en la referida Llei i altres normes que la desenvolupen, mitjançant escrit dirigit a Interactius – Happy User Experiences, S. L., Carrer Balmes 174 4t2a A. 08006 Barcelona (Barcelona – ES).